Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesHerstellingen
Wie is er verantwoordelijk voor herstellingen?
Wie is er verantwoordelijk voor herstellingen?
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De Huisbaas en Coloc Housing ontfermen zich over de organisatie en opvolging van herstellingen. Wie de kosten van de reparatie draagt, hangt echter af van de situatie.

In het contract staat dat herstellingen die het gevolg zijn van een fout van één van de huurders, individueel aan deze huurder in rekening worden gebracht.

Als de fout echter niet aan één huurder alleen te wijten is, kunnen alle huurders aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de reparaties en werkzaamheden. De kosten worden dan verdeeld over het aantal Huurders in de Huurovereenkomst. De berekening van deze kosten en de betaling ervan zal gebeuren tijdens de duur van de huurovereenkomst of op het einde van de overeenkomst, afhankelijk van de omstandigheden.

Een officiële niet limitatieve lijst van herstellingen kan worden teruggevonden in het Belgisch Staatsblad (zie bijlagen).

Als er specifiek iets beschadigd is in de kamer van de huurder, legt dit artikel de procedure uit.

Was dit een antwoord op uw vraag?