Alle collecties
Algemeen
Veelgestelde vragen
Welke procedure moet ik volgen om het huis te verlaten?
Welke procedure moet ik volgen om het huis te verlaten?
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Onze huurovereenkomst is volledig afgestemd op de Brusselse wetgeving inzake medehuur. Meer info vind je terug op huisvesting.brussel.

Opzeg van twee maanden

Een huurovereenkomst voor medehuurders is typisch drie of negen jaar. Als huurder kunt u echter altijd vertrekken met een opzegtermijn van twee maanden. Uw opzeg dient ingediend te worden via uw Coloc Dashboard.

BELANGRIJK! De opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd betekend.

Volgens de Brusselse wet op medehuur:

"Medehuurders die vervroegd willen uittreden uit de medehuur, moeten een opzegtermijn van twee maanden respecteren. Deze opzegging kan op elk moment betekend worden. Er is geen vergoeding door de uittredende medehuurder(s) verschuldigd. De opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd betekend."

Bijvoorbeeld: indien de opzegging wordt meegedeeld op 15 juni, begint de opzegtermijn te lopen vanaf 1 juli.


Op zoek naar vervanging


In de eerste maand van de opzegtermijn moet de vertrekkende huurder een vervanger hebben gevonden of een actieve en voldoende inspanning hebben geleverd om een vervanger te zoeken. Dit bestaat uit het plaatsen van uw kamer op een aantal zoekertjeswebsites, op diverse social media groepen en het organiseren van bezoeken.

BELANGRIJK! Vraag ons om toegevoegd te worden aan de Dropbox waar je een lijst vindt van alle Facebookgroepen om in te posten.
Alleen als de vertrekkende huurder kan aantonen voldoende moeite te hebben gedaan, wordt de verantwoordelijkheid van het vinden van een vervanger vanaf de tweede maand van de opzegtermijn aan de verhuurder, dus Coloc Housing, doorgegeven.

Volgens de Brusselse wet op medehuur:

"Dit betekent bijvoorbeeld dat de vertrekkende medehuurder op meerdere websites een advertentie heeft geplaatst, dat hij/zij de “vrije plek” heeft aangekondigd op sociale netwerken, dat hij/zij bezoeken van de woning heeft georga- niseerd, of ontmoetingen met één of meerdere kandidaten voor de overname, samen met de rest van de groep. Voor het overige gaat het in geval van een geschil over een feitelijke kwestie waar de rechter per geval naar eigen goeddunken over zal oordelen."

Was dit een antwoord op uw vraag?