Alle collecties
Algemeen
Veelgestelde vragen
Moet ik een extra verzekeringspolis afsluiten?
Moet ik een extra verzekeringspolis afsluiten?
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De overeenkomst die je hebt ondertekend, bevat specifieke verzekeringsvoorwaarden die essentieel zijn om te begrijpen, vooral met betrekking tot wat er gedekt is, de afstand van verhaal, en de noodzaak voor je om aanvullende verzekeringen af te sluiten.

​Artikel Verzekeringen in de huurovereenkomst beschrijft:

De Verhuurder verklaart een verzekering afgesloten te hebben die het Goed dekt tegen brand-, en waterschade en met afstand van verhaal tegen de Medehuurders en verbindt zich ertoe deze doorheen de duurtijd van deze Huurovereenkomst in stand te zullen houden. 

De Verhuurder deelt hierbij ook de Medehuurders mee dat er geen verzekering is tegen schade en diefstal van persoonlijke bezittingen.

De Medehuurders dienen zelf een huurdersverzekering te sluiten die hun burgerlijke aansprakelijkheid als huurder dekken. Iedere Huurder kan ertoe beslissen zijn persoonlijke bezittingen tegen diefstal te verzekeren.

Wat is Inbegrepen in de Verzekering van de Verhuurder?

Ten eerste heeft de verhuurder de woning verzekerd tegen brand- en waterschade. Deze verzekering dekt het gebouw zelf en strekt zich niet tot uw persoonlijke bezittingen.

Wat betekent 'Afstand van Verhaal'.

Een afstand van verhaal is een belangrijke term in uw huurovereenkomst. Dit betekent dat de verzekeringspolis van de verhuurder een bepaling bevat die voorkomt dat de verzekeringsmaatschappij compensatie van je, de huurder, zoekt voor schades gedekt door de polis, zoals brandschade of waterschade aan het gebouw. Deze afstand is een beschermende maatregel die ervoor zorgt dat je niet financieel aansprakelijk bent voor deze specifieke soorten schades aan het eigendom zelf.

Waarom Je je Eigen Verzekering Nodig Hebt

Hoewel de verzekering van de verhuurder het gebouw dekt, dekt het niet jouw persoonlijke bezittingen of jouw aansprakelijkheid als huurder. Hier is waarom je je uw eigen verzekeringsdekking moet vestigen:

  • Burgerlijke Aansprakelijkheid: Een aansprakelijkheidsverzekering voor huurders is cruciaal. Het beschermt je tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor eventuele schade die je per ongeluk aan de woning kunt veroorzaken of voor verwondingen aan bezoekers. Zonder deze dekking zou je aanzienlijke kosten uit eigen zak moeten betalen als je aansprakelijk wordt gesteld voor dergelijke incidenten.

  • Schade aan Inboedel: Je persoonlijke bezittingen zijn niet gedekt door de verzekering van de verhuurder. Een verzekering voor schade aan inhoud zorgt ervoor dat je spullen beschermd zijn tegen risico's zoals diefstal, brand en waterschade. Deze dekking is essentieel voor het vervangen of repareren van je bezittingen zonder de volledige kosten zelf te dragen.

  • Diefstal en Vandalisme: Hoewel het niet prettig is om over na te denken, zijn diefstal en vandalisme reële risico's. Verzekering voor diefstal en vandalisme biedt gemoedsrust en financiële zekerheid.

Was dit een antwoord op uw vraag?