Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesAlgemeenVeelgestelde vragen
Kunnen de maandelijkse kosten worden herzien?
Kunnen de maandelijkse kosten worden herzien?
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De verhuurder kan volgens de huurovereenkomst de maandelijkse kosten herzien indien het werkelijke verbruik hoger is dan de geschatte maandelijkse kosten.

In theorie

Artikel 8

"Dit forfaitair bedrag is berekend op basis van een normaal verbruik als goede huisvader van het Goed. Mocht blijken dat het reële verbruik een buitengewoon hoog verbruik van de huurkosten vertoont, kan de Verhuurder, op basis van bewijsstukken, het forfaitair bedrag dienovereenkomstig aanpassen".

In de praktijk

Op de verjaardag van de huurovereenkomst maakt de verhuurder een optelling van alle jaarlijkse kosten (water, elektriciteit, verwarming, schoonmaak, verzekering,...) om te zien of het geschatte bedrag is overschreden.


Indien het geschatte bedrag is overschreden, kan de verhuurder besluiten de maandelijkse kosten per persoon te verhogen. Deze beslissing wordt, samen met de nodige bewijzen, meegedeeld aan de huurders minstens één maand voor de effectieve verhoging van de maandelijkse kosten.

Was dit een antwoord op uw vraag?