Selectieproces huisgenoten
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Geweldige huisgenoten kiezen. Daar gaat het om bij Coloc Housing.

Wij vinden het belangrijk dat onze huisgenoten kunnen kiezen met wie ze willen leven en met wie ze intense ervaringen willen delen.

Hoe ziet het selectieproces eruit?

 1. Een kandidaat meldt zich aan voor een kamer van een bepaald huis

 2. Elke aanvraag wordt eerst zorgvuldig beoordeeld en gevalideerd door Coloc Housing.

 3. De huisgenoten van het huis worden per e-mail en via de coloc chat uitgenodigd om de aanvraag te beoordelen en ja of nee te stemmen. Alle huisgenoten kunnen stemmen, behalve de huisgenoten die binnenkort zullen uittrekken.
  Het stemsysteem werkt met een absolute meerderheidsregel en een gewone meerderheidsregel in de laatste twee weken vooraleer de kamer vrij komt.

  Wanneer meer dan de helft van de huisgenoten 'ja' stemmen, ontvangt de kandidaat het contract. Wanneer meer dan de helft van de huisgenoten 'nee' stemt, wordt de kandidaat afgewezen.
  Vanaf twee weken voor de kamer vrijkomt zal telkens op dag 7 van de aanvraag de stemmen worden geteld via de gewone meerderheidsregel.

  Belangrijk: De Huismanager heeft de mogelijkheid om de kandidaat per direct te accepteren.

 4. De kandidaat ontvangt het contract en heeft 24 uur de tijd om te tekenen en de waarborg te betalen.

 5. Zodra wij het betalingsbewijs van de waarborg hebben ontvangen, activeren wij het contract van de kandidaat.

Waarden

Coloc Housing wil de legitimiteit van elke aanvraag beschermen. Wij zullen ons verzetten tegen elke vorm van discriminatie van kandidaten op basis van geslacht, leeftijd, ras, fysieke verschijning of religieuze achtergrond.

Dichtbij de deadline

Coloc Housing heeft als vertegenwoordiger van de eigenaar de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat er kamers vrij komen te staan. Elke huisgenoot die zijn of haar opzeg indient, dient zich te houden aan een opzegtermijn van twee maanden*.

Tijdens de eerste maand van de opzeggingstermijn komt Coloc Housing niet tussenbeide in het selectieproces van de kandidaten door het huis, rekening houdend dat bovenstaande waarden worden gerespecteerd. Tijdens deze maand heeft de vertrekkende huisgenoot de verantwoordelijkheid om een actieve en voldoende zoektocht naar een vervanger te organiseren.

Een maand voor het einde van de opzeggingstermijn helpt Coloc Housing met het zoeken naar een vervanger voor de vertrekkende huisgenoot.

Tijdens deze periode hebben de huisgenoten nog steeds de mogelijkheid om te stemmen op de kandidaten. Op dit punt behoudt Coloc Housing zich echter het recht om een bepaalde kandidaat direct te accepteren zonder het selectieproces af te wachten.


* Het komt vaak voor dat een coloc zijn melding meer dan twee maanden van tevoren indient of zijn kamer zo snel mogelijk wil verlaten.

Was dit een antwoord op uw vraag?