Jaarlijkse Indexering
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Elk jaar op de verjaardag van de huurovereenkomst wordt de globale huurprijs van de woning geïndexeerd aan de hand van de indexcijfers die gepubliceerd worden door de Belgische overheidsinstelling Statbel.

Wat is huurindexering? Elk jaar, op de datum waarop het contract in werking is getreden, kan de huurprijs van uw woning worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud.

Zoals bepaald door de wet in artikel 1728bis, §1, 1e lid BW en artikel 7 in uw huurovereenkomst, kan de globale huurprijs en dus ook de kamerhuur geïndexeerd worden aan de hand van volgende formule:

Basis huurprijs x nieuwe (levensstandaard) index / Basis (levensstandaard) index

De basisindex is die van de maand voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand die voorafgaat aan de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

De indexering wordt uitgevoerd op de netto huurprijs, en gaat in de maand na de aankondiging van de indexering per email.

Hieronder ziet u een voorbeeld:

Datum waarop woning is gestart: 1 december 2020
Huidige datum: december 2021

Persoon A: op 1 december 2020 in het huis getrokken. Zijn/haar deel in de huishuur: 600 (netto huur) + 150 (kosten) = €750


Basis index: 109.91
Nieuwe index: 115.20


Berekeningen indexering netto huur

Persoon A: €628,88 = € 600,00 * 115,20/ 109,91

Nieuwe huurprijs

Persoon A: €628,88 + €150 = €778,88 => Vanaf 1 januari 2021


De nieuwe huurprijs wordt altijd één maand na bekendmaking toegepast.

Om de indexering te berekenen kunt u gebruik maken van de Huurcalculator van de Belgische Overheid.

Was dit een antwoord op uw vraag?